top of page

UWAŻNOŚĆ W SZKOŁACH

Wspieranie dobrego samopoczucia i regulacji emocjonalnej w szkołach

Mindfulness teacher training.jpeg

Uważność oznacza zwracanie uwagi na to, co dzieje się w chwili obecnej w umyśle, ciele i środowisku zewnętrznym, z postawą ciekawości i dobroci oraz bez osądu. Podczas kursu odkrywamy różne aspekty uważności: świadomość oddechu, ciała, wrażeń, emocji, myśli, zmysłów: słuchu, smaku, wzroku,dotyku; praktykujemy uważny ruch, komunikację i rozwijanie współczucia.  

Korzyści z praktyki uważności:

  • Zwiększona samoświadomość i poczucie własnej wartości

  • Poprawa samoregulacji emocjonalnej

  • Poprawa koncentracji

  • Redukcja stresu i niepokoju

  • Zwiększone poczucie spokoju

  • Poprawa snu i samopoczucia

  • Zwiększona empatia i zrozumienie innych

  • Lepsza kontrola impulsów

  • Poprawa relacji z samym sobą i innymi

 

 

 

 

Program Mindfulness dla szkół podstawowych i średnich okazał się skutecznym narzędziem zapobiegania przemocy w szkołach na całym świecie i został z powodzeniem wdrożony w tysiącach szkół.

 

Uważność powoli zaczyna przyciągać uwagę Ministerstwa Edukacji w krajach anglojęzycznych i jest uznawana za bardzo korzystną część rozwoju dzieci. Z nadzieją, że pewnego dnia stanie się częścią programu nauczania SPHE i pomoże wspierać pozytywne praktyki zdrowia psychicznego w irlandzkich szkołach. To inwestycja w zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie Twojego dziecka na długie lata.

 

Uczenie dzieci uważności jest jak sadzenie nasion i pielęgnowanie ich do czasu kiedy rozkwitną. Mindfulness nie jest techniką, która zaczyna przynosić efekty w ciagu kilku dni, ale raczej długoterminowym rozwojem umiejętności samoregulacji i podejściem do życia. Z czasem ta praktyka przyniesie owoce nie tylko w dzieciństwie ale również dorosłym życiu. Jeśli chcesz żeby dzieci wyrastały na pewnych siebiedorosłych, którzy efektywnie radzą sobie ze stresem, wyzwaniami i emocjami, kształtowały zdrowe i pozytywne relacje z innymi zapoznanie ich z praktyką uważności we wczesnym wieku może przynieść wspaniałe efekty. Nawet krótki program w szkole może być wprowadzeniem dzieci w świat inteligencji emocjonalnej i być inspiracją w przyszłości do sięgnięcia po narzędzia radzenia sobie ze stresem.

Nasz program jest inspirowany różnymi programami nauczania uważności dla dzieci i odzwierciedla nasze 10-letnie doświadczenie i wiedzę dotyczącą pracy z dziećmi. Nasz program nauczania zawiera w sobie zajęcia artystyczne, bajki, muzykę, relaksację. W programie uczestniczą również nauczyciele i rodzice.

 

Program można dostosować do potrzeb i finansów szkoły.

Prowadzimy również osobno warsztaty dla nauczycieli i rodziców oraz profesjonalne kursy dla nauczycieli.

Nasz program jest dostosowany do wszystkich grup wiekowych, zarówno na poziomie podstawowym, jak i średnim.

Nauczyciele również skorzystają z nauki praktyki, ucząc się narzędzi do dalszej pracy z uważnością w klasie i radzenia sobie ze stresem w życiu codziennym.

 

Program można zawrzeć w  8-30 sesji, trwających od 15 minut do 1 godziny.

Mindfulness Programme for Primary and Secondary Schools

Planting Seeds of Well-being and Resilience
 
Mindfulness Programme for Primary and Secondary Schools has been proven to be an effective bullying prevention tool around the world and implemented successfully in thousands of schools.

Mindfulness Programme for Irish Schools

Mindfulness slowly starts to get the attention of the Ministry o Education and is recognized as a very beneficial part of children's development. With hopes for becoming one day a part of the SPHE curriculum and help to support positive mental health practice in Irish schools. It is an investment in your child's mental health and well-being for years to come.

Investing in Children's Mental Health and Well-being

Teaching mindfulness to children is like planting seeds in the ground and looking after them to help them grow. It is not the FIX ALL solution but rather a long-term skills development that with time and practice has a chance to become a strongly rooted base for becoming a happy and confident adult who deals well with stress and challenges, is capable of forming strong and healthy relationships, and also develops emotional intelligence and self-regulation skills.

Building a Strong Foundation for Positive Mental Health

I was trained with Mindful Schools in 2011 (http://www.mindfulschools.org) and over the years attended several different mindfulness training with many different schools and various approaches.

Mindfulness for Kids: Curriculum, Workshops, and Professional Teacher Training in Ireland 

Our program is inspired by various mindfulness for kids curriculums and reflects our 10 years old experience and knowledge of working with the children. Our curriculum is filled with art, stories, and sound relaxation. Teachers and parents are included in the program as well.

Tailored Mindfulness Programme for Schools, Flexible Duration and Inclusive Approach

The program can be tailored to the school's needs and finances.We also run workshops for teachers and parents separately as well as professional teacher training.Our program is designed to fit any group age and classroom, both at the primary and secondary levels.

Teachers are also to benefit from it, learning tools to continue to work with mindfulness in their classroom and managing stress in their daily life. The program can be stretched between 8-30 sessions, 15 min - 1 hour in duration. CD with mindful practise and materials for students, parents, and teachers, also art materials are included in the price.

bottom of page